Omdöme: Quickbutik en svensk plattform

Funderar du på att starta en webbutik med Quickbutiks e-plattform?

Då ska du först läsa det här inlägget. Det finns flera saker att känna till innan man väljer vilken plattform man ska använda för sin e-handel. I det här inlägget analyserar jag Quickbutik.

(I det här inlägget uttrycker jag mina personliga åsikter. Skriv gärna en kommentar längst ned i kommentarsfältet om du inte håller med eller om jag kan förtydliga något i mitt inlägg. Det är även värt att notera att vi är partners med exempelvis Shopify och Wix vilket gör att våra åsikter kan vara partiska.)

Låt oss reda ut vad det är som skiljer de olika plattformarna på marknaden åt och vad det är du behöver utvärdera för att hitta en plattform som passar just dina behov.

Vad det gäller Quickbutik är det alltså en svenskutvecklad tjänst och med det kommer en del för- och nackdelar som är bra att känna till innan man börjar använda tjänsten.

Quickbutik är en komplett e-handelstjänst, vilket innebär att du får allt du behöver på ett och samma ställe. (Webbhotell, domän, funktioner, designmallar, kundtjänst etc.) Den här typen av plattform passar typiskt nybörjare och småföretagare.

Gå direkt till sammanfattningen av den här artikeln.

Hur vet man vad som är bra och dåligt?

Det blir lätt subjektivt när man diskuterar olika tjänster. Det som anses vara bra för en användare kan vara dåligt för någon annan.

För att på bästa vis hitta en plattform som passar dina behov, ska du ta dig tid och definiera vad du vill åstadkomma med ditt företag i en enklare affärsplan.

När du väl vet lite mer om vad du vill med ditt företag så kan du gå vidare till att välja en lämplig plattform på marknaden och starta din webshop.

När du väljer plattform för din webshop finns det några kriterier du ska utvärdera, varav priset för tjänsten i fråga endast är ett kriterium.

(Inte sällan hittar du ytterligare kostnader utöver kostnaden för själva bastjänsten. Det kan handla om allt ifrån transaktionsavgifter på din försäljning, till kostnader för funktionalitet som inte ingår i bastjänsterna etc.)

De viktigaste kriterierna som du ska utvärdera är:

 • Användarvänlighet: (Vem är du? Har du erfarenhet av att bygga webbplatser? Ska du jobba själv eller i ett team? Vill du ha en plattform som är enkel att använda med standardiserade processer eller vill du ha en tjänst som är mer dynamisk?)
 • Funktionalitet: (Ett vanligt nybörjarmisstag är att välja en tjänst med ett dåligt utbud av funktionalitet. Precis när du startar din webbutik är det vanligt att inte fundera så mycket på framtida behov. I princip alla system på marknaden är till en början mer än tillräckliga. Du kommer dock märka att dina behov snart förändras. Du kommer att vilja lägga till funktioner som du inte förutsatt att du skulle ha behov av då du startade din webbutik. En bra plattform ger dig tillgång till ett stort utbud av appar och funktioner att välja av. Du kan växa med plattformen. Plattformen ska kunna tillgodose dina behov även när din webshop växer.)
 • Pris (Ett vanligt misstag är att titta på priset för en bastjänst/startpaket och jämföra med andra produkter på marknaden. Vissa plattformar marknadsför sig t.o.m. som gratis. Ingen e-handelstjänst på marknaden är dock gratis, du måste på egen hand bena ut vad som ingår i respektive tjänst och plan. Billiga e-handelsplattformar kan ha dolda kostnader för att locka till sig användare.
 • Design och teman: Finns det bra designmallar för den typ av webbutik (“nisch”) som du vill skapa?
 • Hastighet: Det finns flera produkter på marknaden som ger användare dåliga laddtider. Om du bygger en webbutik som laddar långsamt när dina kunder söker på dina produktsidor då kommer du att förlora försäljning och kunder. Google kommer dessutom att ranka din webbutik långt ned bland sökresultaten om dina produktsidor laddar långsamt.
 • Utrymme: Hur mycket data (produktinformation, media, funktioner etc) får du nyttja? Går det att köpa till mer tillgängligt utrymme?
 • Säkerhet: Är din webbutik skyddad mot intrång?
 • Referenser på din marknad: Det finns flera bra internationellt erkända plattformar på marknaden att använda för att bygga en webbutik. Frågan är hur många av dessa som är bra för exempelvis den svenska marknaden? Även det omvända är viktigt att fundera över: Hur många av de plattformar som är bra på den svenska marknaden är bra på den internationella marknaden? Ett bra sätt för undvika att välja en plattform som har dåligt stöd för din marknad är att kontrollera vilka befintliga användare (webbutiker) som använder tjänsten på din marknad. Ta helst kontakt med dessa företag och fråga dem om plattformen som de använder.
 • Kundtjänst och support: Det här kriteriet kan vara svårt att utvärdera. I vissa fall kan system vara så pass bra att det sällan förekommer problem. Även det omvända gäller att system som fungerar dåligt kan kompensera detta med en bra kundtjänst. Men hur ska man veta detta innan man valt plattform? Enda sättet är att testa ett system alternativt lyssna på användare som redan använder plattformen som du är intresserad av. Generellt sett är det klokt att välja ett system som du antingen kan testa gratis eller som ger dig någon form av nöjdhetsgaranti. Är du inte nöjd med tjänsten så förlorar du åtminstone inte dina pengar.

Hur står sig din plattform utifrån dessa kriterier?

Oavsett vilken plattform du funderar på att använda bör du alltså undersöka och utvärdera en hel del kriterier för att få en bättre bild av vilken plattform som är mest lämpad för dig. Det viktigaste kriteriet som du bör lägga lite tid på att sätta dig in i är vilka plattformar som är bäst på de marknader som du planerar att vara verksam på.

I många lägen vet man inte till en början hur ens företag kommer att utvecklas på sikt. Ett vanligt misstag är att välja en plattform som ger ett bra funktionsstöd i själva uppstartsfasen men som inte ger lika bra förutsättningar för expansion.

Att byta plattform är något som alltid är jobbigt. När du väljer plattform bör du därför välja den tjänst på marknaden som ger dig bäst möjligheter både för uppstart men även goda förutsättningar för tillväxt och expansion.

Jag har tidigare skrivit om Webnode som exempelvis inte håller måtten vad det gäller systemstöd för större webbutiker. Webnode är möjligen en användarvänlig och bra tjänst för att skapa enklare och mindre webbutiker eller för enklare hemsidor. Men ett generellt råd är att se till at du använder en plattform som du kan växa med.

Många entreprenörer som börjar med den här typen av enklare hemsidebyggare (exempelvis Webnode) för att skapa sina respektive webbutiker; behöver i många fall byta till en mer avancerad tjänst längre fram. Det kan bero på att behov förändras då en e-handel växer och att det krävs förbättrat lagringsutrymme och hastighet.

Vad det gäller Quickbutik får användare till skillnad från Webnode tillgång till bättre kapacitet vad det gäller laddtider och lagringsutrymme.

“Ett problemet med mindre e-handelplattformar är vanligen att mer avancerad funktionalitet inte finns tillgänglig för deras användare.”

Däremot ger inte Quickbutik tillgång till samma utbud av funktionalitet som flera av de mer internationellt stora e-handelsplattformar som finns på marknaden. Funktionalitet är enligt mig en av de absolut viktigaste förutsättningen för att kunna växa. Kan du inte lägga till applikationer som efterfrågas på de marknader där du är verksam kommer du med stor sannolikhet att tvingas till att byta system.

Flera av de riktigt stora, internationella e-handelsplattformar, har så många användare att de inte behöver utveckla appar och funktionalitet in-house.

Precis som appar till Iphone (där det finns ett enormt utbud med appar som ständigt uppgraderas eller bytas ut mot nya), låter stora e handelsplattformar oberoende utvecklare att utveckla och sälja sina appar på en marknadsplats för plattformens användare.

Fördelar med en marknadsplats för ”appar”

Fördelarna, för dig som användare att få tillgång till appar som oberoende utvecklare tagit fram är:

 • Stort utbud: det finns alltid nya appar som täcker de behov som plattformens användare har på en marknad.
 • Pris: Användare behöver inte betala för appar de inte vill använda. Med små e-handelsplattformar som utvecklar appar och progem internt, måste alla plattformens användare indirekt täcka utvecklingskostnaderna. (Stora e-handelsplattformar som använder en marknadsplats (“appmarknad”) låter de användare som vill ha en app betala för den appen.) Quickbutik har i och för sig ett eget system för detta där olika tjänstepaket ger dig tillgång till olika appar.
 • Internationellt gångbar: Eftersom att de stora plattformarna tillåter att oberoende utvecklare programmerare och säljer sina funktioner till plattformens användare kan du räkna med att många marknadsspecifika funktioner är integrerade med plattformen. (Det kan handla om betaltjänster som är nödvändiga för en specifik marknad men även andra funktioner som är viktiga för en särskild marknad.)

Övriga för- och nackdelar

Fördelen med Quickbutik för den som vill fokusera på den svenska marknaden är att Quickbutik är ett svenskt bolag. Du får en webshop som laddar snabbt för dina svenska kunder.

Det bör även nämnas att Quickbutik har en svensk kundtjänst som är bättre i många avseende än vissa internationellt erkända plattformar för e-handel.

Överlag anser jag dock att man ska undvika mindre, svenskutvecklade e-handelstjänster.

Mitt råd är istället att välja en internationellt väletablerad plattform som har en bred kundbas på den svenska marknaden. På så vis får du både ett bra stöd för att kunna växa på den svenska marknaden men du får också bra förutsättningar för att expandera på nya marknader.

Quickbutik har bra och låga priser för att komma igång!

Priserna kan därför förefalla attraktiva för den som är nybörjare och som vill starta en webbutik med en liten budget.

Jag anser dock att det för det första är troligt att de flesta som använder Quickbutik kommer att vilja uppgradera till standarspaketet som kostar 499/kr mån vilket gör att jag tycker att man ska ta sig en funderare innan man bestämmer sig för vilken plattform som faktiskt har det mest attraktiva priset på marknaden. (*Priserna kan ändras över tid.)

För det andra tycker jag inte att man ska välja en plattform som är hundra kronor billigare än någon annan plattform för prisets skull. Välj den plattform som är bäst för dig.

Kostnaden måste ses som försumbar i ett större perspektiv.

För det tredje, vill du till varje pris välja en av de billigaste tjänsterna på marknaden, då finns det förmodligen billiagre alternativ (beroende på hur man räknar).

Sammanfattning:

 • Quickbutik är en e-handelsplattform som är svenskutvecklad. Tjänsten är en komplett e-handelstjänst där användare får tillgång till allt på ett och samma ställe.
 • Saker att fundera över innan du bestämmer dig:
  • Det är vanligen bättre att välja en internationell och stor e-handelsplattform framför de svenskutvecklade. Anledningen till det är att du får tillgång till mer funktionalitet.
  • Var försiktig när du jämför priser för olika tjänster på marknaden. I vissa fall kan det förefalla som att en plattform är billigare än en annan men det kan även vara så att du kommer att vilja ha funktioner etc. som inte ingår i det billigaste tjänstepaketet hos den tjänsteleverantör som du funderar på att använda.
  • Jag rekommenderar att välja en tjänst som ger dig tillgång till en appmarknad. Då får du möjlighet att lägga till fler appar längre fram. Utan appmarknad är utbudet av appar och funktioner vanligen litet.
  • En nackdel med de förhållandevis små e-handelsplattformarna som finns på marknaden är att du vanligen inte får goda förutsättningar för att växa internationellt. Det kan handla om funktionsstöd för nya marknader men även möjligheten till att möjliggöra försäljning via multipla kanaler. Kontrollera exemeplvis att den tjänst du vill använda tillhandahåller ett eget kassasystem (POS) för att möjliggöra försäljning även via fysiska butiker.
 • Den bästa tjänsten tycker jag är Shopify. Shopify är en av världens främsta e-handelsplattformar och är numera en av de främsta tjänsterna även på den svenska marknaden. (OBS. att vi är partners till Shopify men ger framförallt bättre utbud av funktionalitet än exempelvis Quickbutik och andra svenskutvecklade e-handelsplattformar)
 • Shopify och hur det fungerar kan du läsa mer om här.

1 svar på ”Omdöme: Quickbutik en svensk plattform”

 1. QuickButik lämnar en del övrigt att önska. Bilder som ska laddas upp måste sparas om i pytteformat – tar tid och frustration i anspråk. E-böcker går inte att ladda upp utan måste konverteras via omvägar. Ingen E-post ingår utan måste lösas via annan hosting (eller Google – krångligt oproffsigt). Ingen pengarnatillbaka garanti. Men lättnavigerad och bra kundsupport.

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.