Omdöme: Quickbutik, en e-plattform som inte är så kvick!

Profilbild

Funderar du på att starta en webbutik med Quickbutiks e-plattform?

Då ska du först läsa det här inlägget. Du får nämligen inte, enligt min mening, samma värde för pengarna som med jämförbara tjänster på marknaden.

(I det här inlägget uttrycker jag mina personliga åsikter. Skriv gärna en kommentar längst ned i kommentarsfältet om du inte håller med eller om jag kan förtydliga något i mitt inlägg.)

Låt oss reda ut vad det är som skiljer de olika plattformarna på marknaden åt och vad det är du behöver utvärdera för att hitta en plattform som passar just dina behov.

Vad det gäller Quickbutik är det alltså en svenskutvecklad tjänst och med det kommer en del för- och nackdelar som är bra att känna till innan man börjar använda tjänsten.

Quickbutik är en komplett e-handelstjänst, vilket innebär att du får allt du behöver på ett och samma ställe. (Webbhotell, domän, funktioner, designmallar, kundtjänst etc.) Den här typen av plattform passar typiskt nybörjare och småföretagare.

Men det finns enligt min mening bättre plattformar på den svenska marknaden än Quickbutik. Den bästa tjänsten som ger dig som användare mest värde för pengarna är Shopify Sverige.

Shopify är inte enbart den plattform som är bäst för den svenska marknaden. Shopify är en av de mest framstående e-handelsplattformarna i världen. Läs hela vår artikel om Shopify här.

Quickbutik påminner om Shopify men ger dig inte samma möjlighet till “skalbarhet”. (Du får helt enkelt inte samma förutsättningar att växa med Quickbutik som med Shopify. Låt mig förklara längre ned vilka förutsättningar jag syftar på.)

Gå direkt till sammanfattningen av den här artikeln.

Hur vet man vad som är bra och dåligt?

Det blir lätt subjektivt när man diskuterar olika tjänster. Det som anses vara bra för en användare kan vara dåligt för någon annan.

För att på bästa vis hitta en plattform som passar dina behov, ska du ta dig tid och definiera vad du vill åstadkomma med ditt företag i en enklare affärsplan.

När du väl vet lite mer om vad du vill med ditt företag så kan du gå vidare till att välja en lämplig plattform på marknaden och starta din webshop.

När du väljer plattform för din webshop finns det några kriterier du ska utvärdera, varav priset för tjänsten i fråga endast är ett kriterium.

(Inte sällan hittar du ytterligare kostnader utöver kostnaden för själva bastjänsten. Det kan handla om allt ifrån transaktionsavgifter på din försäljning, till kostnader för funktionalitet som inte ingår i bastjänsterna etc.)

De viktigaste kriterierna som du ska utvärdera är:

 • Användarvänlighet: (Vem är du? Har du erfarenhet av att bygga webbplatser? Ska du jobba själv eller i ett team? Vill du ha en plattform som är enkel att använda med standardiserade processer eller vill du ha en tjänst som är mer dynamisk?)
 • Funktionalitet: (Ett vanligt nybörjarmisstag är att välja en tjänst med ett dåligt utbud av funktionalitet. Precis när du startar din webbutik är det vanligt att inte fundera så mycket på framtida behov. I princip alla system på marknaden är till en början mer än tillräckliga. Du kommer dock märka att dina behov snart förändras. Du kommer att vilja lägga till funktioner som du inte förutsatt att du skulle ha behov av då du startade din webbutik. En bra plattform ger dig tillgång till ett stort utbud av appar och funktioner att välja av. Du kan växa med plattformen. Plattformen ska kunna tillgodose dina behov även när din webshop växer.)
 • Pris (Ett vanligt misstag är att titta på priset för en bastjänst/startpaket och jämföra med andra produkter på marknaden. Vissa plattformar marknadsför sig t.o.m. som gratis. Inget på marknaden är dock gratis, du måste på egen hand bena ut vad som ingår i respektive tjänst och plan. Billiga e-handelsplattformar kan ha dolda kostnader för att locka till sig användare.
 • Design och teman: Finns det bra designmallar för den typ av webbutik (“nisch”) som du vill skapa?
 • Hastighet: Det finns flera produkter på marknaden som ger användare dåliga laddtider. Om du bygger en webbutik som laddar långsamt när dina kunder söker på dina produktsidor då kommer du att förlora försäljning och kunder. Google kommer dessutom att ranka din webbutik långt ned bland sökresultaten om dina produktsidor laddar långsamt.
 • Utrymme: Hur mycket data (produktinformation, media, funktioner etc) får du nyttja? Går det att köpa till mer tillgängligt utrymme?
 • Säkerhet: Är din webbutik skyddad mot intrång?
 • Referenser på din marknad: Det finns flera bra internationellt erkända plattformar på marknaden att använda för att bygga en webbutik. Frågan är hur många av dessa som är bra för exempelvis den svenska marknaden? Även det omvända är viktigt att fundera över: Hur många av de plattformar som är bra på den svenska marknaden är bra på den internationella marknaden? Ett bra sätt för undvika att välja en plattform som har dåligt stöd för din marknad är att kontrollera vilka befintliga användare (webbutiker) som använder tjänsten på din marknad. Ta helst kontakt med dessa företag och fråga dem om plattformen som de använder.
 • Kundtjänst och support: Det här kriteriet kan vara svårt att utvärdera. I vissa fall kan system vara så pass bra att det sällan förekommer problem. Även det omvända gäller att system som fungerar dåligt kan kompensera detta med en bra kundtjänst. Men hur ska man veta detta innan man valt plattform? Enda sättet är att testa ett system alternativt lyssna på användare som redan använder plattformen som du är intresserad av. Generellt sett är det klokt att välja ett system som du antingen kan testa gratis eller som ger dig någon form av nöjdhetsgaranti. Är du inte nöjd med tjänsten så förlorar du åtminstone inte dina pengar.

Hur står sig din plattform utifrån dessa kriterier?

Oavsett vilken plattform du funderar på att använda bör du alltså undersöka och utvärdera en hel del kriterier för att få en bättre bild av vilken plattform som är mest lämpad för dig. Det viktigaste kriteriet som du bör lägga lite tid på att sätta dig in i är vilka plattformar som är bäst på de marknader som du planerar att vara verksam på.

I många lägen vet man inte till en början hur ens företag kommer att utvecklas på sikt. Ett vanligt misstag är att välja en plattform som ger ett bra funktionsstöd i själva uppstartsfasen men som inte ger lika bra förutsättningar för expansion.

Att byta plattform är något som alltid är jobbigt. När du väljer plattform bör du därför välja den tjänst på marknaden som ger dig bäst möjligheter både för uppstart men också för tillväxt och expansion.

Jag har tidigare skrivit om Webnode som exempelvis inte håller måtten vad det gäller systemstöd för större webbutiker. Webnode är däremot en användarvänlig och bra tjänst för att skapa enklare och mindre webbutiker. Många entreprenörer som börjar med den här typen av tjänster tvingas alltså byta till en mer avancerad tjänst längre fram för att få bättre lagringsutrymme och hastighet.

Vad det gäller Quickbutik får användare till skillnad från Webnode tillgång till bättre kapacitet vad det gäller laddtider och lagringsutrymme.

“Det stora problemet med Quickbutik är att mer avancerad funktionalitet inte finns tillgänglig för deras användare.”

Funktionalitet är enligt mig en av de absolut viktigaste förutsättningen för att kunna växa. Kan du inte lägga till applikationer som efterfrågas på de marknader där du är verksam kommer du med stor sannolikhet att tvingas till att byta system.

Flera av de riktigt stora, internationella e-handelsplattformar, har så många användare att de inte behöver utveckla appar och funktionalitet in-house.

Precis som appar till Iphone (där det finns ett enormt utbud med appar som ständigt uppgraderas eller bytas ut mot nya), låter stora e handelsplattformar oberoende utvecklare att utveckla och sälja sina appar på en marknadsplats för plattformens användare.

Fördelar med en marknadsplats för ”appar”

Fördelarna, för dig som användare att få tillgång till appar som oberoende utvecklare tagit fram är:

 • Stort utbud: det finns alltid nya appar som täcker de behov som plattformens användare har på en marknad.
 • Pris: Användare behöver inte betala för appar de inte vill använda. Med Quickbutik exempel måste alla plattformens användare indirekt täcka utvecklingskostnaderna. (Stora e-handelsplattformar som använder en marknadsplats (“appmarknad”) låter de användare som vill ha en app betala för den appen.) Quickbutik har i och för sig ett eget system för detta där olika tjänstepaket ger dig tillgång till olika appar. Men du betalar då för alla appar som ingår i paketet i fråga oavsett om du har behov av alla funktioner du får eller inte.
 • Internationellt gångbar: Eftersom att de stora plattformarna tillåter att oberoende utvecklare programmerare och säljer sina funktioner till plattformens användare kan du räkna med att många marknadsspecifika funktioner är integrerade med plattformen. (Det kan handla om betaltjänster som är nödvändiga för en specifik marknad men även andra funktioner som är viktiga för en särskild marknad.)

Quickbutik kan aldrig mäta sitt utbud av funktionalitet med motsvarande plattformar på den globala marknaden. Därför väljer jag inte Quickbutik framför andra jämförbara alternativ.

Övriga för- och nackdelar

Fördelen med Quickbutik för den som vill fokusera på den svenska marknaden är att Quickbutik är ett svenskt bolag. Du får en webshop som laddar snabbt för dina svenska kunder.

Det bör även nämnas att Quickbutik har en svensk kundtjänst som är bättre i många avseende än vissa internationellt erkända plattformar för e-handel.

Överlag anser jag dock att man ska undvika mindre, svenskutvecklade e-handelstjänster.

Mitt råd är istället att välja en internationellt väletablerad plattform som har en bred kundbas på den svenska marknaden. På så vis får du både ett bra stöd för att kunna växa på den svenska marknaden men du får också bra förutsättningar för att expandera på nya marknader.

Quickbutik har ett lockande pris för startups (139 kr / mån).

Det kan förefalla vara ett attraktivt pris för den som vill starta en webbutik med en liten budget.

Jag anser dock att det för det första är troligt att du kommer att uppgradera till standarspaketet som kostar 499/kr mån vilket är väldigt dyrt i förhållande till vad du får för pengarna.

För det andra tycker jag inte att man ska välja en plattform som är hundra kronor billigare än någon annan plattform för prisets skull. Välj den plattform som är bäst för dig.

Kostnaden måste ses som försumbar i ett större perspektiv.

För det tredje, vill du till varje pris välja en av de billigaste tjänsterna på marknaden, då är Wix med stor sannolikhet ett bättre alternativ än Quickbutik. Wix är väl anpassat för den svenska marknaden och ligger lägre i pris än jämförbara alternativ på marknaden. Här kan du läsa mer om Wix priser och även testa tjänsten gratis.

Sammanfattning:

 • Quickbutik är en e-handelsplattform som är svenskutvecklad. Tjänsten är en komplett e-handelstjänst där användare får tillgång till allt på ett och samma ställe.
 • Det finns flera nackdelar med Quickbutik:
  • Du får inte tillgång till lika stort utbud av funktionalitet som vissa jämförbara plattformar på marknaden.
  • Du kommer med stor sannolikhet att behöva uppgradera till Standardpaketet (499 kr / mån) eftersom att Startup paketet saknar funktionalitet som de flesta användare har behov av.
  • Det finns ingen appmarknad. Du måste alltså betala för ett helt paket, exempelvis “Standard” oavsett om du endast har behov av en app som ingår i paketet.
  • En annan stor nackdel med Quickbutik som är en förhållandevis liten plattform är att du inte får samma förutsättningar för att växa med plattformen som flera andra jämförbara alternativ. Det kan handla om funktionsstöd för nya marknader men även möjligheten till att möjliggöra försäljning via multipla kanaler. Quickbutik tillhandahåller exempelvis inte ett eget kassasystem (POS) för att möjliggöra försäljning även via fysiska butiker.
 • Det finns enligt mig bättre alternativ på den svenska marknaden. Jag rekommenderar att välja en internationellt väletablerad platform som har bra stöd för den svenska marknaden. På så vis får du det bästa av två världar. Du får bra förutsättningar att expandera och du behöver inte oroa dig för att din plattform inte är integrerad med populära tjänster på den svenska marknaden.
 • Den bästa tjänsten som motsvarar Quickbutik är Shopify. Shopify är en av världens främsta e-handelsplattformar och är numera en av de främsta tjänsterna även på den svenska marknaden.
 • Shopify kan du testa gratis och läsa mer om här.
 • Läs även hela vår artikel om Shopify där vi går igenom de främsta för- och nackdelarna med plattformen här.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.