Därför är SaleHoo ett bra alternativ för Sverige

Dropshipping är hett bland svenska e-handlare idag. Ändå är det svårt att lyckas med dropshipping på den europeiska marknaden.

Av den anledningen rekommenderar vi att svenska e-handlare kollar in SaleHoo som är ett intressant alternativ för svenska entreprenörer och företag som vill satsa på dropshipping.

SaleHoo är integrerat med e-handelsplattformen Shopify, läs mer här. Det gör det enkelt att koppla på tjänsten för den som använder Shopifys platform med SaleHoo.

De allra flesta marknadsplatser som kopplar samman grossister med återförsäljare fungerar generellt sett dåligt på den europeiska marknaden.

”Internationella marknadsplatser för dropshipping fungerar dåligt för EU”

Det kan förklaras med att de mest kända marknadsplatserna för dropshipping, exempelvis AliExpress, Alidropship och ett par andra liknande tjänster i stora drag enbart erbjuder produkter från Asienbaserade leverantörer. (Framförallt produkter från AliExpress).

Det innebär att produkter som ska dropshippas på exempelvis den svenska marknaden måste tullas in.

Vanligen krävs att importören (dvs. återförsäljaren) måste betala avgifter och hantera olika former av byråkrati för att överhuvudtaget kunna leverera en produkt från exempelvis AliExpress till slutkund i Sverige.

Problem med byråkrati med att importera från Asien till EU kan sammanfattas i:

  • Långa ledtider
  • Tull, avgifter, skatter och byråkrati
  • Dålig kontakt med leverantörer för att åtgärda produktfel, förseningar och reklamationer
  • Svårt att hitta unika produkter (Hela världen har idag tillgång till samma sortiment från samma leverantörer)
  • Moms och EU-relaterade hanteringskostnader tillkommer

Med andra ord – Dropshipping är svårare än det verkar.

Men det finns en ljusglimt.

Efterfrågan på att kunna använda dropshipping som affärsmodell i Sverige och flera övriga länder i EU är hög bland återförsäljare och e-handelsföretag.

Av den anledningen har det växt fram ett par marknadsplatser och tjänster som är anpassade för e-handlare även på den Europeiska marknaden.

En av de tjänster som vi anser är bland de absolut bästa är SaleHoo. SaleHoo är förvisso inte ett nytt bolag men de har fram till nyligen inte varit särskilt etablerade på den Europeiska marknaden. Men detta håller på att ändras.

Så funkar SaleHoo

SaleHoo är precis som exempelvis AliExpress en marknadsplats dit e-handelsföretag och grossister kan ansluta sig. Marknadsplatsen eller plattformen är helt avsedd för dropshipping och numera finns det över 1000 leverantörer som anslutit sig till SaleHoo.

Många av dessa leverantörer är precis som Oberlo eller Alidropship till stor del Asienbaserade.

Det innebär alltså att det är svårt att kunna dropshippa inom EU från dessa. För att lyckas med att dropshippa från Asienbaserade leverantörer krävs vanligen att leverantören kan erbjuda lagerhållning inom EU.

Ett annat, kanske vanligare alternativ, är att gå via en agent som kan ansvara eller vara ett stöd för att importera produkter till EU från Asien.

Inget av dessa alternativ är särskilt bra. Speciellt inte för startups och företag som vill testa sig fram via dropshipping.

Därför har SaleHoo kommit att bli ett av de bästa alternativen för exempelvis Sverige. De kan nämligen i dagsläget stoltsera med nästan 200 leverantörer som har möjlighet att dropshippa till kunder på den Europeiska marknaden!

Så här funkar det.

Precis som med Oberlo erbjuder SaleHoo en integrationslösning för Shopify. SaleHoo dropship, är alltså en app, där användare kan importera produkter direkt från AliExpress, till deras Shopifybutiker.

En fördel med SaleHoo dropship är att SaleHoo inte tillgängliggör alla leverantörers sortiment via SaleHoo Dropship. Enbart leverantörer som uppfyller SaleHoos kriterier avseende “trovärdighet” och “seriositet” tillgängliggörs via SaleHoo Dropship.

Det fundamentala problemet som jag beskrivit ovan består dock.

Det vill säga EU.

Du kommer fortfarande att behöva “importera” produkter som dina kunder beställer med den här uppsättningen. Det är ju precis det som man vill undvika med dropshipping.

Men SaleHoo har även ytterligare en lösning som de kallar för SaleHoo Directory. Enkelt förklarat består tjänsten av en databas med leverantörer och produkter som de erbjuder för dropshipping.

Tidigare var det främst leverantörer avsedda för den icke europeiska marknaden som ingick i SaleHoos nätverk men numera finns det en stor bas av även Europeiska leverantörer.

E-handlare som väljer att använda SaleHoo Directory får numera tillgång till tusentals artiklar avsedda för den Europeiska marknaden.

SaleHoo Directory ger e-handlare tillgång till hundratals EU-baserade leverantörer

I databasen har Salehoo idag även svenskbaserade leverantörer och inget tyder på att antalet europeiska leverantörer kommer att minska, tvärtom. Det är troligt att det kommer att tillkomma fler och fler alternativ för den europeiska marknaden.

Alla leverantörer som ingår i SaleHoo Directory har kvalificerat sig och är utvalda efter särskilda kriterier. SaleHoo Directory ger vanligen SaleHoos rabatterade priser som enbart ges åt SaleHoos användare. En annan fördel är att SaleHoo Directory är integrerat med Amazons plattform.

En tredje tjänst som kanske inte är lika aktuell för svenska e-handlare som tillhandahålls av SaleHoo är “SaleHoo Educate”. Det är i princip distanskurser som är avsedda för e-handlare som vill lära sig dropshipping.

Kurserna är förvisso lärorika och välgjorda men de har låg grad av relevans för den svenska och europeiska marknaden. Av den anledningen tycker jag nog att man i första hand ska söka kunskap via utbildningar som är avsedda för den europeiska marknaden och helst den svenska marknaden.