Tredjepartslogistik eller TPL så väljer du företag!

Du kanske funderar på att starta en e-handel eller så säljer du redan på nätet och vill hitta en smidig och kostnadseffektiv logistiklösning för ditt e-handelsföretag.

Logistik är alltid ett problem. Ett nödvändigt ont som alla företag inom e-handeln måste handskas med.

Samtidigt har leverans blivit en avgörande faktor för att vinna konkurrensfördelar.

Numera anser hela 81% av alla köpare online att snabba leveranser är en viktig, värdehöjande faktor. (IPC – Cross-border e-commerce shopper survey 2019).

Du kan leja ut logistiken på en tredje part (TPL) men blir det billigare? Men ännu viktigare, blir det då bättre för dina kunder än om du fixar med logistiken på egen hand och via eget lager?

Det finns inget entydigt svar här då logistik är en oerhört komplex fråga men en sak är säker: Det blir allt vanligare att e-handlare väljer att helt (4PL) eller delvis (3PL) sköta om varulager, transport och leveranser.

“En anledning till att e-handlare i större utsträckning väljer att leja ut delar av eller hela logistikflödet beror på att det numera finns väldigt många lösningar för att hantera detta.”

Även små företag och startups inom e-handeln, kan idag enkelt hitta logistikpartners som tar hand om hela logistikflödet. Det kanske enklaste fenomenet är givetvis dropshipping, där hela affärsmodellen bygger på att återförsäljaren låter leverantören ta hand om logistiken.

Hursomhelst, är du osäker på huruvida 3PL är något för dig eller inte då ska du börja med att undersöka de mest uppenbara variabler som är enkla att jämföra.

Hit hör givetvis pris (eget lager, personal, arbetstid etc.) Men kvalitativa faktorer såsom ledtider, miljöpåverkan, svinn etc. måste också beaktas i din utvärdering.

3PL – En förutsättning för internationell expansion?

E-handeln suddar på många vis ut gränserna vad det gäller geografiska marknader. Det är numera relativt enkelt att sälja på olika marknader via olika kanaler. Ett vanligt hinder till expansion kan dock vara logistiska utmaningar.

Av den anledningen finns det idag flertal företag som fungerar som spindeln i nätet när det gäller att hitta rätt logistiklösning för rätt marknad.

3PL, tredjepartslogistik behöver alltså inte betyda att du binder dig till en partner. Olika logistikföretag är vanligen bra på olika saker inom deras nisch. Därför kan det vara klokt att använda olika företag för olika marknader.

Detta brukar kallas för 4PL – Fjärdepartslogistik. Du kontaktar ett företag som i sin tur sköter kontakten med olika logistikföretag och i vissa fall andra tredjepartsföretag. Det här innebär att du som e-handlare och återförsäljare i princip inte behöver göra något överhuvudtaget.

En nackdel med 4PL kan vara att det endast lönar sig för större företag som redan har befintlig försäljning på olika marknader. Det är dock ett ålderdomligt synsätt. Idag finns det även fjärdepartslogistiska lösningar som jobbar med mindre företag såväl som stora.

Dessa tjänster fungerar vanligen som en slags marknadsplats. De har avtal med olika logistikföretag som de sedan kopplar samman med e-handelsföretag. Det innebär att du kan använda “marknadsplatsen” för att på ett och samma ställe komma åt det alternativ som passar dina marknader och kunder bäst.

Vanligen är ledtider och priser redan fördefinierade vilket gör att även små e-handelsbolag med fördel kan nyttja den här typen av tjänst.

Vilken plattform använder ditt företag?

Förutom pris, ledtider och andra mätbara parametrar som ska utvärderas i samband med att du upphandlar logistiska tjänster, vill du även säkerställa att dina partners system går att integrera mot ditt system.

Har du valt en e-handelsplattform som ligger i framkant för din verksamhet (B2C/B2B) då kan du räkna med att flertalet av alla väletablerade tredjepartslogistiker för din marknad redan är integrerade med ditt system.

Så vilka företag ska man vända sig till för att hitta en konkurrenskraftig helhetslösning?

Är det så att du tror att du inom ett par år kommer att ha kunder på nya marknader då är det förmodligen en god idé att välja en lösning som kan erbjuda dig bra förutsättningar längre fram.

Att börja med en svensk eller nordisk tredjepartslogistiker kan då vara dumt. Eftersom att du med stor sannolikhet kommer att ha behov av att byta till en mer internationell partner längre fram så bör du istället från början utvärdera mer internationella alternativ.

Att byta logistikpartner kan vara förenat med stress och höga kostnader. Det är bättre att du från början har en uttalad strategi om på vilka marknader du tror att du kommer att vilja sälja om några år.

Fjärdepartslogistik (4PL) för den som vill leja ut det operativa ansvaret

Var går gränsen mellan 4PL och 3PL? Fjärdepartslogistik kan i vissa fall syfta till tjänster som sköter om mer än bara det rent logistiska flödet.

4PL kan alltså syfta till att du som e-handlare får hjälp med ett helhetsansvar som kan inbegripa även inköp, leverantörskontakt, administration kring fakturor, följesedlar och bokföring.

Oavsett var du vill dra gränsdragningen för hur pass stor kontroll du vill ha för ditt varuflöde så finns det mängder av effektiva lösningar på marknaden idag.

Här är några intressant logistikföretag som du kan undersöka närmare för att få hjälp att hitta en heltäckande lösning för din verksamhet:

  • Prime Penguin (riktigt bra)
  • OGOship
  • Bring (intressant 4PL för större företag och B2B)
  • Unifaun