Så skriver du en produktbeskrivning som säljer

I denna artikel kommer vi avslöja att en produktbeskrivning inte skall innehålla en beskrivning utan något helt annat.

Spänningen går att ta på.

Studier visar att den mest avgörande faktorn för om en kund gör ett köp eller inte är beskrivningen och sättet den är skriven på. Denna kan alltså påverka genom sin rätta information och sitt rätta innehåll.

För att fylla din beskrivning med rätt information och rätt innehåll behöver du först ta reda på en del, både om ditt eget företag och din produkt, samt om din målgrupp.

Se produktbeskrivningen som en bra anledning till att lära känna både dina produkter och din målgrupp på ett djupare plan. Din målgrupp och hur väl du känner den sätter prägeln på hur beskrivningen kommer utformas och självklart dess resultat. En beskrivning skriven för en bredare målgrupp däribland sökmotorer kommer resultera i en beskrivning fullproppad med sökord och som inte når någon av dina målgrupper.

Längre ner i denna text går vi igenom två viktiga begrepp som borde vara närvarande på alla dina produktsidor. Egenskaper och funktion. Begreppen är viktiga att kunna skilja på för att kunna strukturera din text och för att den skall bli så tydlig och informativ för din målgrupp som det bara går.

Det finns väldigt tydliga riktlinjer för vad som bör och inte bör vara med i en produktbeskrivning, ändå är det många som slarvar och inte skriver egna texter utan använder sig av leverantörernas färdigskrivna texter.

Ett bra exempel på detta är marknadsplatser såsom exempelvis Amazon där många återförsäljare importerar produktinformation direkt från Aliexpress. Har du precis satt upp din egna webshop då ska du ta dig tid att formulera dina produktbeskrivningar väl!

Några enkla steg till en riktigt bra beskrivning

För att öka chanserna för både köp och för sökträffar är en bra, specifik och välskriven produktbeskrivning en god start i kombination med bra produktbilder som är sanningsenliga med hur produkten ser ut.

Beskrivningen finns främst för att berätta om produktens lösningar och för att besvara frågeställningar som kan tänkas komma upp vid ett eventuellt köp av dina produkter. Även om en för säljande jargong inte är rekommenderat utan snarare att hålla sig till fakta, så kan företagets personlighet och tonalitet få skina igenom en del i din beskrivning.

Se detta som en förlängd försäljningsarm och ett effektivt sätt att kunna skapa konvertering. I vissa olyckliga fall, kan man läsa en beskrivning som ser specifik ut för just den produkten, men som inte fyller i de luckor av frågor som ibland behöver besvaras för att ett köp skall kunna genomföras.

Detta är ofta produktbeskrivningar som bara finns till för sökresultatet på Google och inte för den som faktiskt ska köpa produkten. I dessa fall blir frågetecknen ofta ännu fler och trovärdigheten för företaget skjuter inte i höjden.

En beskrivning som endast är skapad för sökmotorerna är en som är fylld med sökord och ofta inte så mycket annat vettigt.

Man har då gjort sin research men sen endast utgått från den istället för att utgå från sin kund, sitt företag och det viktigaste av allt – sin produkts faktiska lösning. Denna typ av texter har sedan länge spelat ut sin roll även om den kanske fungerade ur ett sökoptimeringssyfte.

Idag premierar istället sökmotorerna välskrivna texter som inte är överdrivet fyllda med sökord.

Vi har massor med bra tips och trix för dig i denna text, som du kan addera eller förändra i dina beskrivningar redan idag.

Men vi kan redan nu avslöja summan av allt – skriv i första hand för din specifika målkund, inte för Google!

Nedan har vi samlat en hel del steg som du enkelt följer för att skapa en riktigt bra produktbeskrivning.

Målgrupp, målgrupp, målgrupp…

Skriv din produktbeskrivning utefter din målgrupp. Sätt dig in i deras sits och försök föreställa dig vilka frågeställningar och funderingar som kan tänkas dyka upp när denna funderar på att genomföra ett köp.

Använd dig av produktbilder som visar de vinklar och specifika delar som är nödvändiga att visa upp.

Fundera även över vad som kan få din potentiella kund att välja din produkt framför dina konkurrenters. Du har säkert redan förstått att det handlar om att lära känna din målgrupp.

Exempelvis hade du nog med enkelhet kunnat skriva en produktbeskrivning om vad som helst till din bästa vän helt utan problem, eftersom du vet vilka frågeställningar som skulle dyka upp och vad som skulle kunna vara ett argument för att din bästa vän skall gå från potentiell kund till betalande kund.

Nu säger vi givetvis inte att du ska se till att bli bästa vän med alla i din målgrupp eftersom detta skulle ta väldigt lång tid. Ett smidigare sätt är att se till att besvara en del frågor om din målgrupp innan du sätter dig för att författa din beskrivning.

Analysera er själva och er målgrupp genom att besvara följande:

  • Hur ser din typiska kund ut? Hur ser deras situation, liv och problem ut?
  • Hur ser deras behov ut för din produkt och vilka problem kommer denna att lösa?
  • Varför ska kunderna handla hos dig och inte hos dina konkurrenter?
  • Vilka invändningar och frågeställningar finns det kring produkten?
  • Hur pratar målgruppen? Vilka ord och fraser skulle användas för att beskriva din produkt?

Frågorna och framförallt dess svar kommer hjälpa dig att smidigt skapa olika persona för dina produkter.

En persona är en beskrivning av vilka dina olika idealkunder är, där du har identifierat vem idealkunden är, dennes eventuella problem och exempelvis hur din produkt löser problemen.

Identifiera dina idealkunder för att få en bra och tydlig uppfattning om vilka delar som måste finnas med i en produktbeskrivning.

Viktigt att komma ihåg är givetvis att ha en persona till en beskrivning. Det kommer bli svårt och väldigt mycket text om ni ska tillgodose alla era olika persona i varje beskrivning.

Fokusera på lösningen istället för att beskriva din produkt

Lösningen: Ställ dig frågan hur din produkt kommer lösa ett eller flera problem för din målgrupp. Den potentiella kunden är intresserad av vad denna kan uppnå eller få ut av produkten.

Se till att beskriva lösningen på problemet istället för produkten, detta såklart med backning av produktens funktioner.

Upplevelsen: För att sälja in lösningen på ett enkelt sätt kan du paketera den i en upplevelse. Det bästa sättet att sälja in en produkt är att få målkunden att föreställa sig att denna redan har köpt produkten.

Detta kan enkelt göras genom att exempelvis förklara för kunden hur hen kommer att känna när produkten används eller genom att måla upp hur produkten löser kundens nuvarande problem

Egenskaper och funktioner: Produktens egenskaper syftar till den fakta som finns att tillgå. Exempel på detta är: storlek, vikt, färg, funktioner etc.

Här gäller det att vara rak på sak och bistå målkunden med de egenskaper som är viktiga att dela med sig utav för att ett köp skall gå att motivera.

Produktens funktioner hjälper till att berätta för kunden vilka behov den har och hur denna produkt kommer kunna lösa detta. Ta dig därför tid att lära känna din kund för att klart kunna se dess behov och hur du skall lösa detta med din produkt.

Strukturera och slutligen, tänk på din SEO: För att förse målkunden med en beskrivning som är lättläst och som hjälper till att skapa en sanningsenlig bild är det bra att ha en mall för din produktbeskrivning.

Detta kommer hjälpa dig när du skapar beskrivningarna, samt dina kunder när de ska ta in informationen.

Se till att mallen bryter ner texten i kortare stycken eller använd dig av punktlistor för att göra texten lättöverskådlig och lätt att ta in. Kanske läser de flera olika beskrivningar på din sida och då är det lättast om alla är strukturerade på samma sätt.

Sett till omfattningen av produktbeskrivningar kan det se olika ut beroende på vad det är för produkt.

Den generella rekommendationen är 75-250 ord. Är det exempelvis väldigt många tekniska attribut eller likande som skall beskrivas kan den sträcka sig upp till 250-400 ord men generellt sett behöver man inte skriva onödigt långa beskrivningar. Du ska lyfta fram de viktigaste argument som får dina intressenter att fatta ett köpbeslut och då krävs sällan långa beskrivningar.

I sista hand bör du se över din SEO. SEO-anpassa dina texter till den grad att det inte påverkar uppfattningen av texten.